KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Müşavirliği

Üniversitelerin Hukuk Müşavirliği birimi, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesinin (i) bendinde üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden biri olarak düzenlenmiştir. Bu birim önündeki hukuki sorun hakkında hiçbir siyasi, dini, etnik, statü gibi etkiler veya kimsenin tehdit, teşvik, müdahalesi altında kalmaksızın hukuk ilkelerine bağlı kalarak görevlerini yerine getirir. Bu görevler şunlardır:

 

1-     Üniversite tüzel kişiliğine ait adli, idari davalar ve icra işlerini üniversiteyi temsilen takip etmek ve sonuçlandırmak                  

2-     Rektörlük makamı veya diğer birimlerden sorulan hukuki sorular üzerine görüş bildirmek.

3-     Üniversite personeli ve öğrencileri hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile birime gönderilen inceleme ve      soruşturma dosyalarını inceleyip gerekli işlemleri yapmak

4-     Üniversitenin çıkarlarına ters düşebilecek anlaşmazlıkları önleyici hukuksal önlemleri zamanında almak.

 

          Hukuk müşavirliğinin diğer birimlere vermiş olduğu hukuki görüşlerin bağlayıcı niteliği haiz olmaması sebebi ile ilgili birimlerin olası hukuka aykırı işlemlerinden dolayı, hukuk müşavirliğinin sorumluluğu söz konusu değildir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Üyesi Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı